Saavutettavuusseloste

Imetyksen tuki ry  pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden saavutettavuusdirektiivin edellyttämällä tavalla. Tämä toteutuu digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.imetys.fi -verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuus

www.imetys.fi -verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen. Verkkosivuston uusiminen aloitettiin loppuvuonna 2020 ja sen rakentaminen on vielä kesken. Verkkosivuston toteutumisessa tavoitellaan AA-tasoa.

Ei-saavutettava sisältö

Imetys.fi -verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf), joista kaikki eivät ole saavutettavia.  Kaikissa kuvissa ei ole ALT-tekstejä. Osassa otsikoista puuttuu oikea otsikkotaso.

Saavutettavuuspuutteet kartoitetaan kokonaisuudessaan syksyllä 2021 ja ne pyritään korjaamaan viimeistään vuoden 2022 aikana.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Saavutettavuusseloste on laadittu 21.5.2021. Seloste perustuu toistaiseksi itsearvioon. 

Palaute ja yhteystiedot

Anna palautetta saavutettavuudesta osoitteeseen itu@imetys.fi

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
0295 016 000 (vaihde)