Älä jää yksin! – Mistä saa apua?

Sairaalassa

Synnytyssalissa ja synnytysvuodeosastolla hoitohenkilökunta on apuna imetyksen ensipäivissä. Tukea ja ohjausta saa myös pyytää.

Kotona

Kotiutumisen jälkeen päävastuu imetysohjauksesta on neuvolan terveydenhoitajalla. Osassa sairaaloista on myös imetysvastaanottoja, joihin voi päästä haastavampien pulmien kanssa neuvolasta saadulla lähetteellä, tai soittamalla ja varaamalla ajan.

Yksityistä, maksullista imetysohjausta tarjoavat esimerkiksi monet kätilö- ja doulapalvelut.

Imetyksen tuki ry:n vertaistuki on kaikille avointa ja maksutonta. Koulutettuja imetystukiäitejä ja imetystukiryhmiä on ympäri maata.
Tukea saa myös Imetystukipuhelimessa 09 4241 5300 ja Imetyksen tuen Facebook-ryhmässä.

Julkaistu 2.12.2016