Mitä hallituksessa tehdään?

Hallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa, tarpeen mukaan hieman useammin. Kokouksista suurin osa järjestetään sähköisellä alustalla joustavasti parin päivän aikana. Näissä kokouksissa ei ole tiettyä kellonaikaa, jolloin kaikki jäsenet ovat paikalla, vaan jokainen osallistuu keskusteluun itselleen sopivina ajankohtina kokouksen ollessa auki. Tarvittaessa kuitenkin osa kokouksesta voidaan järjestää etäyhteyden avulla reaaliajassa.

Yleensä livekokouksia pidetään kolme kertaa vuodessa. Tarvittaessa livekokouksiin on myös mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä. Hallituksen jäsenten matka- ja majoituskuluja korvataan voimassa olevan matkaohjeen mukaisesti ja lähtökohtaisesti matkoista kokouksiin ei tule kustannuksia hallituksen jäsenille. Livekokouspäivien aikana Imetyksen tuki tarjoaa myös lounaan ja ajoittain niiden yhteydessä järjestetään virkistäytymistä esimerkiksi yhteisen illallisen muodossa.

Kokouksiin valmistautuminen ja niissä tehtävät päätökset

Ennen kokousta toiminnanjohtaja valmistelee yhdessä puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa materiaalit, joihin jokainen hallituksen jäsen tutustuu etukäteen. Aikaa tähän kuluu yleensä tunnista muutamaan tuntiin kokouksen laajuudesta riippuen. Kokouksissa käsitellään aina tietyt asiat, kuten yhdistyksen jäsenasiat ja talousseuranta. Pitkin vuotta tehdään tarpeen mukaan päätöksiä henkilöstöasioista, järjestön toiminnasta, rahoituksesta ja periaatteista. Yhteistyö työntekijöiden kanssa on tiivistä ja livekokousten yhteydessä järjestetään yhteisiä kehittämispäiviä. Esimerkiksi strategia 2025 on tällaisen yhteistyön tulos.

Millaista hallitustyöskentely käytännössä on?

Suuri osa hallitustyöskentelystä tapahtuu kokousten yhteydessä. Lisäksi hallituksen jäsenillä voi olla muita tehtäviä esimerkiksi erilaisissa työryhmissä. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja osallistuvat kokousmateriaalien valmisteluun, muut hallituksen jäsenet tutustuvat valmiisiin materiaaleihin. Osassa kokouksista materiaaleja on enemmän (esimerkiksi järjestäytymiskokous), toisaalta välillä käsiteltäviä asioita on vähemmän. Kokousten lisäksi osa hallituksen jäsenistä allekirjoittaa pitkin vuotta tarpeen mukaan esimerkiksi työsopimuksia tai muita asiakirjoja. Tämä tapahtuu nykyisin pääasiassa sähköisesti. Toiminnanjohtaja toimii yleensä kokousten sihteerinä ja huolehtii pöytäkirjojen puhtaaksikirjoittamisesta, joten hallituksen sihteeri toimii ainoastaan tarvittaessa näissä tehtävissä.

Hallitustyöskentelyn merkitys

Hallituksella on keskeinen rooli sen suhteen, miten yhdistys onnistuu tavoitteidensa mukaisessa toiminnassa. Toimintakykyistä ja aktiivisesti yhdistyksen etuun pyrkivää hallitusta voidaankin pitää välttämättömänä yhdistyksen toiminnan kannalta. Jotta työntekijät taas voivat työssään toteuttaa hallituksen päätöksiä, tarvitaan saumatonta yhteistyötä näiden kahden tahon välille.

Hallituksen jäsenelle itselleen hallitustyöskentely tarjoaa erinomaisen tavan päästä vaikuttamaan Imetyksen tuki ry:n toimintaan. Hallituksen jäsenyys on vapaaehtoistyötä, jolla on aidosti merkitystä yhä imetysmyönteisemmän yhteiskunnan luomisessa. Hallituksen jäsenenä on myös mahdollista kehittää omaa osaamistaan ja yhteistyötaitojaan. Järjestötoiminta tarjoaa mielekkään tavan aidosti vaikuttaa itselleen merkityksellisiin asioihin kiinnostavan harrastuksen muodossa. Kertyneiden tietojen ja taitojen lisäksi hallitustoiminnassa pääsee tutustumaan muihin samanhenkisiin ihmisiin, joiden kanssa ystävyys voi jatkua vielä senkin jälkeen, kun erovuorossa oleva jäsen ei enää asetu uudestaan ehdolle.