Usein kysyttyä imetyksen vertaistuesta

Millaisia imetyksen vertaistukijat ovat?

Kaikkia vapaaehtoisia yhdistää halu auttaa muita ja kiinnostus imetystä kohtaan. Jokaisella on myös omakohtainen kokemus imettämisestä. Heidän imetystarinansa eivät ole aina täydellisiä tai suosituksen mukaisia. Haasteiden ymmärtäminen onkin tukityössä vahvuus.

Imetystukijoilla on eri ikäisiä lapsia ja eri suuruisia sekä monimuotoisia perheitä. Ammattien kirjo on laaja. Osa opiskelee, osa miettii tulevaa työuraa.  Osa asuu ulkomailla ja tukee etänä. Osa on mukana vuoden tai kaksi, osa on viihtynyt mukanamme jopa 20 vuotta.

Imetyksen tuen työntekijöiden mielestä imetystukiäidit ja -vanhemmat ovat siitä erityisiä, että yhtä ihanaa ja taitavaa porukkaa on vaikeaa löytää!

Miten ja missä voi kouluttautua?

Imetyksen vertaistukijan koulutus on jokaisen vapaaehtoisen peruskoulutus. Kursseja järjestetään noin 5 kertaa vuodessa eri puolella Suomea, lisäksi koulutus on tarjolla etäkurssina. Koulutuksessa osa imetystiedosta opiskellaan verkko-opintoina ja lisäksi toteutukseen kuuluu yleensä kaksi lähiopetuspäivää. Lähipäiviin voi osallistua vauvan kanssa. Koulutus ja koulutusmateriaali ovat suomeksi.

Ilmoitamme alkavista kursseista somekanavissamme. Lue lisää Imetystiedon peruskurssista täältä!

Kuinka paljon vapaaehtoistyöhön menee aikaa?

Aikaa voi käyttää sen verran, kuin omaan elämäntilanteeseen sopii. Usein vapaaehtoiset osallistuvat tukityöhön kerran viikossa tai kerran kuussa, tukimuodon mukaan. Tunneissa tämä tarkoittaa esimerkiksi 1-4 tuntia kuussa. Omiin päivystysvuoroihin ja ryhmänohjauskertoihin on tärkeää sitoutua.
Lue lisää eri tukimuodoista ja vapaaehtoistyöhön kuluvasta ajasta täältä!

Entä jos elämäntilanteeni muuttuu?

Pienten ja isompienkin lasten vanhempana elämäntilanteet ja jaksaminen vaihtelevat. Imetyksen tuessa ymmärretään perheiden moninaiset tilanteet. Vapaaehtoistyön määrää voi vähentää tai lisätä tarpeen mukaan. Tauollekin voi aina jäädä ja sieltä on aina tervetullut takaisin. Tauolta palaaville on oma imetystiedon virkistyskurssi verkossa.

Mitä jos en osaa?

Kukaan ei synny valmiina imetyksen vertaistukijana, vaan se on oppimisen ja kehittymisen kaari. Vapaaehtoistyön myötä oppii jatkuvasti uutta. Apunasi on laaja koulutusmateriaali, nettisivusto ja kokeneiden tietotaito. Imetystukijat tsemppaavat toisiaan ja kokeneemmilta voi aina kysyä neuvoa. Imetyksen tuen työntekijät ovat vapaaehtoisia varten, esimerkiksi auttamassa haastavissa imetyskysymyksissä. 

Entä jos olen kokenut imetyspettymyksen?

Imetyspettymys ei ole este imetyksen vertaistukijana toimimiselle. Vertaistukijoilla on takanaan erilaisia imetyskokemuksia, joihin moniin liittyy tavalla tai toisella imetyspettymys. Imetys on voinut päättyä toivottua aiemmin tai se on ollut haastavaa tai erilaista kuin oli etukäteen ajatellut. Vertaistukijalle nämä kokemukset ovat tukityössä arvokkaita. On kuitenkin hyvin tärkeää, että omaa imetyspettymystä on käsitellyt niin pitkälle, ettei se nouse tukitilanteissa voimakkaasti esiin tai ole tukemisen esteenä. Tukiessa tuettavan vanhemman tilanne ja tarina ovat aina pääosassa.

Omaa imetyspettymystä voi käsitellä neuvolassa, imetyspolilla tai neuvolapsykologin kanssa. Vertaistuellista keskustelutukea saa myös Imetyksen tuen tukikanavista.

Voinko olla mukana vapaaehtoistoiminnassa, vaikken enää imetä?

Moni ryhtyy imetysksen vertaistukijaksi siinä vaiheessa, kun imetys on itselle ajankohtaista. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Tärkeintä on pohtia etukäteen, tuntuuko imetyksen tukeminen itsestä motivoivalta, jos elämä on siirtynyt jo uuteen vaiheeseen. Moni pitkään toiminnassa mukana ollut vapaaehtoinen jatkaa tukityötä vielä vuosia imetysaikojen päättymisen jälkeenkin. 

Mikä pohjakoulutus minulla pitää olla?

Imetystukiäidin peruskoulutus on imetyksen vertaistukijan koulutus. Muuta pohjakoulutusta ei tarvita. Osa imetystukiäideistä ja -vanhemmista työskentelee tai opiskelee esimerkiksi terveydenhoitoalalla, mutta vertaistukijan rooli on aina erilainen kuin ammattilaisen. Kaikki kokemus elämästä on vertaistukijalle hyödyksi!

Onko mahdollista saada jatkokoulutusta peruskurssin jälkeen?

Ehdottomasti on! Vapaaehtoiset voivat lisäkouluttautua omaan tahtiinsa muun muassa Imetyksen tuen verkkokoulutusalustalla. Koulutuksia löytyy eri imetyksen teemoista ja erityistilanteista. Järjestämme vuosittain täydennyskoulutuspäiviä, joissa oppii lisää ja voi tutustua samalla muihin imetystukiäiteihin ympäri Suomen.

Voiko Imetyksen tuen vapaaehtoisena tehdä muutakin kuin tukea perheitä?

Kyllä voi. Moni jo hieman kokeneempi vapaaehtoinen toimii kouluttajana tai mentorina uusille. Lisäksi löytyy viestinnällisiä tehtäviä. Voit osallistua imetystukiryhmien markkinointiin tai tuottaa sisältöä kirjoittaen tai kuvaten Imetysuutisia-lehteen, joka on luettu ja palkittu jäsenlehtemme.

Voinko yhdistää imetyksen vertaistukemisen omaan yritystoimintaani?

Imetyksen vertaistukijoiden tarjoama tuki on aina maksutonta. Imetyksen tuen tukipalvelujen yhteydessä ei myöskään voi edistää omaa tai muiden liiketoimintaa. Sen vuoksi esimerkiksi yksityisiä imetysohjauspalveluja tarjoava yrittäjä ei yleensä ohjaa imetystukiryhmää, vaan toimii muissa tukimuodoissa. Yksityisen imetysohjauksen ja imetyksen vertaistuen yhdistämiseen liittyy eettisiä ongelmia ja usein myös haittaa yritykselle, sillä itse ei voi määritellä, missä asioissa perheet hakeutuvat vertaistuen, missä taas imetysohjauspalvelun piiriin.

Imetystukivanhempana hankittua osaamista voi kuitenkin hyödyntää omassa työssään. Oman kokemuksen imetyksen vertaistukijana toimimisesta voi halutessaan mainita ammatillisessa yhteydessä.