Yhteistyö vertaistuen kanssa

Hei, sinä terveydenhuollon ammattilainen neuvolassa tai sairaalassa!

Imetysohjaus vie paljon aikaa, eikä vastaanottokäynnin rajoissa ole aina mahdollista antaa vanhemmalle kaikkea hänen tarvitsemaansa tukea. Koulutettua vertaistukea kannattaa suositella perheille heidän saamansa terveydenhuollon imetysohjauksen rinnalle. Tuen ja ohjauksen yhdistämisen hyödyt imetykselle ovat merkittäviä ja näyttöön perustuvia. Koulutettu imetyksen vertaistuki on myös tärkeä osa WHO:n Imetyksen edistämisen ohjelman 10. askelta.

Miten perheet hyötyvät imetyksen vertaistuesta?

Imetyksen haasteet vaikuttavat perheen arkeen ja vanhempien jaksamiseen. Imetystukiäideiltä tukea saaneiden vanhempien kokemukset ovat pääosin hyvin myönteisiä. Vanhemmat ovat kokeneet saaneensa apua imetyksen ongelmiin ja vauvan viestien ymmärtämiseen. Tuki on vaikuttanut myönteisesti omaan jaksamiseen, hyvinvointiin ja itseluottamukseen vanhempana. Parhaimmassa tapauksissa imetykseen saatu tuki on heijastunut positiivisella tavalla koko perheen elämään.

Imetyksen tuki ry:n kouluttamia tukiäitejä on lähes 500 eri puolella Suomea. Odottavia ja imettäviä perheitä voi ohjata eri tukimuotoihin: livenä ja etänä tapaaviin imetystukiryhmiin, chattiin ja imetystukisovellukseen.
Monipuolisista tukimuodoista kukin vanhempi voi valita itselle sopivimman.

Mitä imetyksen vertaistuki on?

Imetystukiäiti on vapaaehtoinen vertaistukija, joka on on perheen tukena imetykseen ja lapsiperhe-elämään liittyvissä kysymyksissä. Hän on itse imettänyt ja koulutettu tehtäväänsä. Imetystukiäidin antama tuki on aina maksutonta. Imetystukiäiti tukee perhettä terveydenhuollon antaman imetysohjauksen rinnalla. Tuki on perhelähtöistä, eli perheen oman imetystoiveen ja tilanteen huomioivaa. Tukea annetaan imetyksen kaikissa vaiheissa odotusajasta lähtien.

Tuki on kuuntelemista, keskustelemista, ajantasaisen imetystiedon antamista ja usein myös vauvan viestien sanoittamista. Imetyksen pulmakohdissa tukiäiti kartoittaa tilannetta ja antaa imettävälle vanhemmalle tietoa siitä, miten haastavista tilanteista voi päästä eteenpäin tai kehen hän voisi olla yhteydessä saadakseen lisää apua.

Imetystukiäidin koulutus

Imetystukiäiti on suorittanut Imetyksen tuki ry:n järjestämän Imetystuen peruskurssin (28h). Koulutus antaa hyvän tietopohjan ja valmiuksia tukemiseen ja vuorovaikutukseen. Koulutus pohjautuu tutkimusnäyttöön perustuvaan imetystietoon ja sen myötä tukijalla on vankat perustiedot terveen, täysiaikaisena syntyneen lapsen imetyksestä ja imetyksen kaaren erilaisista vaiheista. Peruskoulutuksen jälkeen imetystukiäidit voivat hyödyntää yhdistyksen monipuolista lisäkoulutustarjontaa, mentorointia ja työnohjausta. Tukiäideillä on mahdollisuus myös konsultoida IBCLC-tutkinnon suorittaneita imetysasiantuntijoita.

Imetystukiäiti on itse imettänyt ja läpikäynyt mahdolliset vaikeatkin imetyskokemuksensa jo koulutusvaiheessa.

Imetyksen tuki ry:n tukiäiti on tehnyt yhdistyksen kanssa sopimuksen vapaaehtoisena toimimisesta ja sitoutunut tukemisen eettisiin ohjeisiin.

Imetyksen tuki ry:n toiminnassa noudatetaan kansallisia suosituksia mm. imeväisikäisten ravitsemuksesta ja rokotuksista. Lapsen terveys asetetaan aina etusijalle ja tarvittaessa perhe ohjataan ammattiavun piiriin.

Mikä ei kuulu imetystukeen?

Imetystukiäiti ei tee kasvuseurantaa eikä ota kantaa imetyksen ja lääkityksen yhteensopivuuteen. Imetystukiäiti ei myöskään anna lisämaito-ohjausta, mutta voi tukea imettävää vanhempaa kun lisämaitoja vähennetään neuvolan seurannassa.

Yhteistyö imetystuen kanssa

Imetystukiäidit tekevät monilla paikkakunnilla tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Imetystukiäitejä voi pyytää livenä tai etänä mukaan perhevalmennuksiin, imetystä koskeviin verkostoihin tai kertomaan toiminnasta neuvolan tai osaston henkilökunnalle. Tukiäidit ovat vapaaehtoistyöntekijöitä, joten vierailut järjestetään heidän mahdollisuuksiensa mukaan.
Kysy lisää paikallistoiminnasta vastaavalta tj. Anna Nupposelta tai itu@imetys.fi

Imetyksen tuen sivuilta löytyy runsaasti tulostettavaa materiaalia imetyksen eri vaiheista. Materiaali on terveydenhuollon ammattilaisten tarkastamaa. Imetyksen tietopisaroita voi antaa asiakkaille tai jakaa neuvolan tai sairaalan tiloissa.

Materiaalia on tällä hetkellä saatavilla suomeksi, ruotsiksi sekä osin englanniksi, venäjäksi, arabiaksi, somaliksi ja selkokielellä suomeksi.

Terveydenhuollon ammattilainen imetystukiäitinä

Tukiäititoiminnassa on mukana runsaasti terveydenhuollon ammattilaisia, jotka toimivat vapaa-ajallaan imetyksen vertaistukijoina. Yhdistelmä voi olla todella antoisa: ammatillista osaamista pystyy hyödyntämään kiireettömästi vertaistuettavien kanssa, ja imetystukitoiminasta taas saa arvokasta oppia ja näkökulmia omaan työhönsä. Imetystukiryhmien vakiinnuttaminen julkisen terveydenhuollon palvelujen yhteyteen, neuvoloihin ja perhekeskuksiin, on yhdistyksen tavoitteena. Terveydenhuollon ammattilaisena saatat olla avainasemassa kontaktien ja yhteistyön luomisessa.

Myös yksityisyrittäjänä imetysohjauksen parissa toimiva terveydenhuollon ammattilainen tai doula voi hyödyntää imetystukiäitinä hankkimaansa osaamista asiakastyössään. Imetyksen vertaistukitoimintaa ei voi kuitenkaan yhdistää yksityisen palveluntarjoajan toimintaan. Yksityisen imetysohjauksen ja imetyksen vertaistuen yhdistämiseen liittyy eettisiä ongelmia ja usein myös haittaa yritykselle, sillä itse ei voi määritellä, missä asioissa perheet hakeutuvat vertaistuen, missä taas imetysohjauspalvelun piiriin.

Terveydenhuollon ammattilaisena joutuu yleensä aluksi näkemään hieman vaivaa, että erilaiset roolit ammattilaisena ja vertaistukijana löytyvät. Apunasi ovat toiset samantaustaiset tukiäidit, työntekijät sekä tukiäidin eettiset ohjeet.