Imetysviikko 2016

Imetysviikon tämän vuoden teemana on lisätä tietoisuutta imetyksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden välisistä yhteyksistä. Tavoitteena on, että imetys liitetään vankasti yhdeksi kestävän kehityksen osa-alueeksi. Tapahtumaa organisoi WABA (World Alliance for Breastfeeding Action). Kansainvälistä imetysviikkoa vietettiin maailmalla jo elokuussa. Suomessa imetysviikko on 17.-23.10.2016.

Kestävän kehityksen tavoitteet muodostuvat 17 tavoitteesta. Niillä tähdätään köyhyyden lopettamiseen, maapallon suojelemiseen ja hyvinvoinnin takaamiseen. Tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Kansainvälisen imetysviikon materiaaleissa käsitellään imetyksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden välisiä keskeisimpiä yhteyksiä viiden teeman mukaisesti.

Ravinto, ruokaturva ja köyhyyden vähentäminen

Rintamaidossa on paljon ravintoaineita ja energiaa, ja imetys auttaa ehkäisemään nälkää, aliravitsemusta, liikalihavuutta ja kroonisia tauteja. Rintamaitoon kaikilla on varaa, ja imetyksellä voidaankin vähentää köyhyyden vaikutuksia. Imetys tarkoittaa myös ruokaturvaa lapsille.

Selviytyminen, terveys ja hyvinvointi

Imetys parantaa merkittävästi vauvojen ja lasten terveyttä ja kehitystä. Se myös edesauttaa äitien terveyttä ja hyvinvointia lyhyt- ja pitkäaikaisesti.

Ympäristö ja ilmastonmuutos

Rintamaito on luonnollista ja uusiutuvaa ravintoa, joka on ympäristölle turvallista. Sen tuottaminen ja kuljetus kuluttajalle ei tuota saastetta, pakkausmateriaalia tai jätettä. Rintamaidon tuottamiseen ei tarvita myöskään sähköä. Imetys turvaa vauvan terveyden ja ravinnonsaannin ilmastonmuutoksesta johtuvien vastoinkäymisten ja luonnonkatastrofien sattuessa.

Naisten työllisyys ja tuottavuus

Imettävät naiset, jotka saavat tukea työnantajiltaan, ovat tuottavampia ja lojaalimpia työssään. Äitiyden suojelu ja muut työpaikan äitiyttä ja imetyksen jatkumista tukevat käytännöt mahdollistavat naisille imetyksen ja työn yhdistämisen.

Oikeusvaltio ja eri toimijoiden välinen yhteistyö

Kansainvälisiä sopimuksia, kansallista lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä tarvitaan suojelemaan ja tukemaan imettäviä äitejä sekä heidän lapsiaan, jotta heidän oikeutensa pysyvät turvattuina. Näiden käytäntöjen säilymiseen ja toteutumiseen tarvitaan yhteistyötä ruohonjuuritasolta päättäjiin asti.

Imetysviikon seminaari 18.10.2016 Helsingissä

Kansallisen imetyspäivän seminaari Imetys – osa kestävää kehitystä järjestetään 18.10.2016 klo 9-16 Metropolia ammattikorkeakoulun juhlasalissa, Bulevardi 31, Helsinki.

Seminaari on maksuton ja kaikille avoin. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteyden kautta.

OHJELMA

09.00–09.15 Seminaarin avaus. Seminaarin puheenjohtaja Leena Hannula, lehtori, TtT, kätilö, Metropolia ammattikorkeakoulu

09.15–09.45 Imetys osana kestävää kehitystä. Leo Stranius, ympäristöjärjestöjohtaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu

09.45–10.15 Sektiovauvan ensi-ihokontakti ja imetys. Johanna Koivisto, imetyskoordinaattori, kätilö, HYKS

10.15–11.30 Imetys, suoliston mikrobit ja terveysvaikutukset. Erika Isolauri, lastentautiopin professori, TYKS

11.30–12.45 Lounas (omakustanteinen) ja tutustumista näyttelyyn

12.45–13.00 Imetysrauhan julistus. Imetys ilman stressiä-projekti

13.00–13.30 Miten ravitsemussuositukset tuodaan käytäntöön? Sari Lahti, lehtori, TtM, terveydenhoitaja, Metropolia ammattikorkeakoulu

13.30–14.00 Imetyksen tukeminen havainnoiden ja reflektoiden yhdessä vanhempien kanssa. Sanna Pick, sairaanhoitaja, TYKS, vastasyntyneiden teho-osasto

14.00–14.30 Tauko ja tutustumista näyttelyyn

14.30–15.00 Imetyksen tukemisen käsitekartta. Minna Rantanen, kätilö, terveydenhoitaja, imetysohjaajakouluttaja ja Mari Kohonen, terveydenhoitaja, imetysohjaajakouluttaja, Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry

15.00–15.30 Naistalo – osa Terveyskylä.fi-portaalia. Heta Kolanen, Naistentautien ja synnytysten kliininen asiantuntija, kätilö, IBCLC, TtM, HUS

15.30–16.00 Imetyksen edistämisen palkinnon jako. Imetyksen tuki ry