Yhteisöjäsenen edut

  • Imetysuutisia-lehti ja Imetyksen tuki ry:n sähköiset jäsenkirjeet
  • Yhteisöjäsenen logo ja/tai nimi ja pieni kuvaus yrityksen/organisaation toiminnasta yhdistyksen yhteisöjäsenistä kertovalle verkkosivulle 
  • Yksi julkaisu vuodessa yhdistyksen Facebook-sivulla ja Instagram-tilillä, jossa kerrotaan yrityksen tai organisaation liittymisestä yhdistyksen yhteisöjäseneksi. Julkaisu laaditaan yhteistyössä Imetyksen tuki ry:n työntekijöiden kanssa.
  • 1/2 sivun mainos Imetysuutisia-lehden vuoden molemmissa numeroissa