Imetysviikko 2024: Imetystuki kuuluu kaikille vanhemmille

Imetysviikkoa vietetään Suomessa 30.9.–6.10.2024. Maailmalla imetysviikkoa vietetään perinteisesti elokuussa.

Imetysviikon vuoden teemana on ”Closing the gap – Breastfeeding Support for All”

Kansainvälisen imetysviikon ympyränmuotoinen logo, jossa punaisessa kehyksessä viikon teeman nimi ja sisällä kaksi vauvaa sylissä pitävää ihmishahmoa.

Imetyksen mahdollistaminen kaikille on osa yhdenvertaista yhteiskuntaa

Vuoden 2024 kansainvälisen imetysviikon painopisteitä ovat selviytyminen, terveys ja hyvinvointi. 

Imetyksen yhdenvertainen toteutuminen on keino tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Yhdenvertaisempaan imetykseen päästään tarjoamalla imetystukea ja imetyksen mahdollistavia rakenteita kaikille perheille. Erityisen vaikuttavaa on heikommassa asemassa olevien perheiden imetyksen tukeminen.

Myös Suomessa tulisi saada enemmän resursseja imetysohjaukseen, jotta imetys mahdollistuisi myös niille väestöryhmille, joissa imetetään vähän. Tutkimusten mukaan muun muassa nuoret vanhemmat, tupakoivat vanhemmat ja maahanmuuttajaperheet tarvitsisivat nykyistä enemmän imetysohjausta.

Vastasyntyneen ensimmäinen viikko on kriittinen imetyksen onnistumisen kannalta

Imetysviikon kansainvälinen kampanja nostaa esiin erityisesti viisi pointtia, joihin tulisi kiinnittää huomiota päätöksiä tehdessä ja resursseja kohdistaessa:

  • Imetyksen ensiviikko on kriittinen: jos imetystukea ei ole vauvan syntymän jälkeen saatavilla, imetyksen toteutuminen vaarantuu.
  • Imetyksen yhdenvertainen toteutuminen on keino tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentamiseen.
  • Imetykseen investoiminen vähentää sosiaalista eriarvoisuutta sekä kustannuksia yhteiskunnalle muun muassa terveysmenojen osalta.
  • Imetys on olennainen osa kestävää kehitystä. Imetyksen suojaaminen, edistäminen ja tukeminen raivaavat eriarvoisuuden aiheuttamia esteitä kestävän kehityksen tieltä.
  • Korvikkeiden sääntelemätön lahjoittaminen kriisialueille, joilla on puutetta puhtaasta vedestä, muodostaa suurentuneen aliravitsemuksen ja kuolleisuuden riskin vastasyntyneille ja pienille lapsille. Imetysohjauksen avulla kriisialueilla säästyisi ihmishenkiä, sillä turvallinen korvikeruokinta vaatii riittävän hygienian ja puhdasta vettä. Näitä kriisialueilla ei ole läheskään aina saatavilla.

Lue lisää:

Kansainvälinen imetysviikko WABAn sivuilla