Imetysvaikuttajat

Imetyksen tuki ry:n työtä ja tavoitteita edistävät imetysvaikuttajat, jotka:

  • jakavat yhdistyksen arvot (ilo, lempeys, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen) ja toimintaperiaatteet (yhteistyö, asiantuntijuus, lapsi- ja perhelähtöisyys ja tukeminen).
  • ymmärtävät yhdistyksen tavoitteet ja tukevat sen saavuttamista valitsemallaan tavalla.
  • ovat aidosti kiinnostuneita imetyksestä ja ymmärtävät sen merkityksen lapsen ja äidin hyvinvoinnille sekä yhteiskunnalle.
  • haluavat aidosti ja eri tavoin edistää imetystä esimerkiksi nostamalla imetystä esille osana yhteiskunnallista keskustelua, normalisoimalla imetystä ja/tai tekemällä sitä näkyväksi, tuottamalla/levittämällä asiantuntijatietoa imetyksestä jne.
  • tuntevat yhdistyksen kohderyhmän, ovat kenties osa kohderyhmää ja/tai voivat samaistua siihen.
  • pitävät blogia tai julkaisevat mielipiteitä/kokemuksiaan omissa laajalti näkyvissä ja seuratuissa sosiaalisen median kanavissa. 
  • toimivat tehtävässä ilman rahallista korvausta.