Kuka voi lähteä ehdolle Imetyksen tuen hallitukseen?

Kuka tahansa Imetyksen tuki ry:n varsinaisista jäsenistä voi asettua ehdolle yhdistyksen hallitukseen. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, 4-6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallitus edustaa yhdistystä, joten tehtävä on vastuullinen ja merkittävä. Hallituksen jäsenenä pääsee konkreettisesti vaikuttamaan Imetyksen tuki ry:n toimintaan, tulevaisuuteen ja arvoihin. Yhteistyö yhdistyksen työntekijöiden kanssa on tiivistä.

Hallituksen jäsenten valinta

Uudet hallituksen jäsenet valitaan aina yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä siten, että puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuoroisia. Hallituksen jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtaja valitaan tehtäviinsä aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitustehtävistä kiinnostuneet ehdokkaat esittelevät itsensä kokouksessa ja kertovat vapaamuotoisesti, miksi ovat kiinnostuneita hakemaan mukaan hallitukseen. Sen jälkeen kokouksessa läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet (varsinaiset jäsenet) saavat äänestää ehdokkaista mieleisiään vaihtoehtoja. Hallitusvaalissa äänestetään ensin puheenjohtajasta ja sen jälkeen jäsenistä. Yleensä kokouksessa sovitaan, että eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja seuraavaksi eniten ääniä saaneesta tulee varajäsen. Valittujen määrä voi vaihdella eri kokouksissa sen mukaan, kuinka moni hallituksen jäsenistä on erovuorossa ja kuinka moni yhdistyksen jäsenistä on asettunut ehdolle.

Mitä hallituksen jäseniltä odotetaan?

Hallituksen jäseniltä odotetaan sitoutumista hallitustyöskentelyyn sekä mielenkiintoa ja intoa päästä vaikuttamaan Imetyksen tuki ry:n toimintaan. Vastuullisesta tehtävästä ei tarvitse selviytyä yksin vaan uusille jäsenille tarjotaan tukea ja perehdytystä toimintaan. Erilaiset vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet ovat hallituksen jäsenille etu eikä mitään yhtä tiettyä asiaa edellytetä hallitustoiminnasta kiinnostuneilta henkilöiltä. Omia osaamisalueitaan voi päästä hyödyntämään monipuolisesti. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi viestinnälliset taidot tai terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyys. Myös kokemus imetystukiäitinä toimimisesta voi auttaa tiettyjen asioiden käsittelyssä, mutta toisaalta tukiäitiys ei ole lainkaan edellytyksenä hallituksessa toimimiselle ja tehtävään voikin hakeutua täysin ilman kokemusta tukiäitiydestä. Kokemus yhdistystoiminnasta voi myös auttaa, mutta tarvittava perehdytys järjestyy kyllä niillekin henkilöille, joilla ei ole aiempaa kokemusta vastaavassa tehtävässä toimimisesta. Oleellista on oma mielenkiinto ja into päästä vaikuttamaan Imetyksen tuen toimintaan ja tulevaisuuteen sekä halu edistää imetysasioita yksilön ja yhteiskunnan tasolla.