Chatka nuujinta

iStock/AJ_Watt

Ilmo yar ma nuujisaa? Uur ma leedahay? Ma jeclaan lahayd inaad caawinaad ka heshid arrimaha ku saabsan nuujinta?

Ku soo dhawaaw qadka online (ama sida loo yaqaano chat) naasnuujinta dhalaanka. Chatka waxaad heleysaa qof aad kala hadasho af-soomaali ama af-finish adigoon lagu aqoonsaneyn qofkaad tahay.

Chatka wuxuu furanyahay bishii labo mar maalin isniin ah, saacada u dhaxeyso 21-22 fiidnimo.

  • 17.2.2020
  • 2.3.2020
  • 16.3.2020
  • 30.3.2020
  • 27.4.2020
  • 11.5.2020
  • 25.5.2020

Waxaa ku caawinaayo hooyoyin oo soobartay cilmigaan, qibratna uleh, arrimahaan naasnuujinta dhalaanka.

Waxaa mas’uul ka ah ururka Imetyksen tuki ry. Chatka waxaad ka heleysaa imetys.fi

Somalinkielisessä chatissa voit keskustella imetyksestä ja vanhemmuudesta somaliksi tai suomeksi nimettömänä, kahden kesken koulutetun imetystukiäidin kanssa.
Chat maanantaisin klo 21-22 kahdesti kuussa keväällä 2020.