Näyttelyn tarina

Erään aivan tavallisen palaverin jälkeen kokouspöydän ääressä intouduttiin puhumaan vähän aiheen vierestä. Ilmiöstä, joka toistuu kerta kerran perään, kun juttelemme työmme kautta eri-käisten naisten kanssa.

Miten vähän me naiset oikeastaan rintojemme toimintaa tunnemme. Miten rintojen erilaiset roolit elämän aikana tulevat yllätyksenä ja aiheuttavat ristiriitaisia tunteita. Miten vaikeaa rintoja voi olla koskea, kun kosketuksella ei ole tarpeen tuottaa mielihyvää, vaan tarkkailla rintojen muutoksia tai tuottaa lisää maitoa vauvalle.

”Naisen pitäisi itse voida määritellä milloin rinnat on naiselliset, seksuaaliset ja äidilliset. Eri elämänvaiheissa rinnoilla on erilaisia merkityksiä ja rooleja.”

Mikä on Boobs?

Boobs on valokuvanäyttely rinnoista, niiden muuttuvista merkityksistä elämän varrella, sekä uskalluksesta hyväksyä omat rinnat. Tai se, kun rintoja ei enää ole.

Näyttelyn keskiössä ovat kaksitoista naista, joiden koskettavat elämäntarinat ja Paola Suhosen heistä ottamat poeettiset taidevalokuvat muodostavat herkän kokonaisuuden. Valokuvat ja tarinat saavat ympärilleen aisteja herättelevän näyttelytilan Torikortteleiden tunnelmallisissa tiloissa tammikuussa 2022.

“Meidän naisten tulisi ottaa rinnat omiksemme. Nyt tuntuu, että muut määrittelevät niitä liikaa, ikäänkuin ne olisivat naisesta itsestään irrallaan olevat objektit.”

Ketkä ovat Boobsin takana?

Näyttelyn toteuttavat Imetyksen tuki ry, Tunne rintasi ry ja Paola Suhonen. Boobs haluaa kannustaa naisia tutustumaan omiin rintoihinsa ja vahvistaa heidän itsemääräämisoikeuttaan omaan kehoonsa. Tavoitteena on taiteen ja tarinoiden kautta edistää rintaterveyttä, rintasyövän varhaista toteamista, rintojen omatarkkailua sekä imetystä osana elämää.